Home  Home

 Nieuws  Nieuws
 Fotoalbum  Fotoalbum
 Blog  Blog
 Reviews  Reviews
 Links  Links
 Contact  Contact
 Sitemap  Sitemap
Weer in Asjchabad
Click for Asjchabad, Turkmenistan Forecast

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de laatste nieuws? Meld u zich hier aan.

Turkmenistan.nl - English Turkmenistan.nl - Turkce  home | sitemap | contact   

Betrekkingen met Nederland

1.1 Context


Het huidige Turkmenistan is het laatste deel van Centraal-Azië dat door het Russische rijk in 1881 werd veroverd. In 1924 werden de Turkmeense Communistische Partij (TCP) en de Turkmeense Socialistische Sovjetrepubliek opgericht. Tot Stalins overlijden in 1953 waren het vooral Russen die sleutelfuncties in Turkmenistan bekleedden, daarna kwamen er meer Turkmenen in de partijtop. In 1985 werd Saparmoerat Nijazov eerste secretaris van de TCP. Nijazov slaagde erin na de onafhankelijkheid van Turkmenistan in december 1991 zijn macht te behouden en werd president. De TCP werd vervangen door de Democratische Partij van Turkmenistan (DPT). In 1993 koos Nijazov voor zichzelf de titel ‘Turkmenbashi’ (Leider der Turkmenen). Na zijn plotselinge overlijden in december 2006, stelde de Volksraad (Khalk Maslakhaty) de toenmalige minister van volksgezondheid Kurbanguli Berdimuchamedov aan als waarnemend president. Bij verkiezingen in februari 2007 werd hij tot president gekozen


1.2 Politiek

De bilaterale relaties tussen Nederland en Turkmenistan zijn vooralsnog beperkt. Slechts een paar Nederlandse bedrijven zijn er actief, vooral in de handel in consumptiegoederen en in de energiesector. De toenmalige minister van Buitenlandse Zaken De Hoop Scheffer bezocht in maart 2003 Turkmenistan in het kader van het Nederlandse Voorzitterschap van de OVSE.


1.3 Economie

Net als in het Sovjetsysteem gebruikt de regering langetermijn-planningen en productiedoelen voor de economische ontwikkeling. Staatsbedrijven krijgen hoge subsidies, met als gevolg dat het overheidstekort stijgt. Dit wordt gefinancierd door rentevrije leningen aan te gaan bij de Centrale Bank van Turkmenistan. Vlak na de onafhankelijkheid was er een torenhoge inflatie, maar vanaf 1996 werd deze door een strenger monetair beleid teruggebracht tot circa 10% per jaar. De belastinginning blijft, mede door de wijdverbreide corruptie, problematisch.


In mei 2004 kondigde Nijazov privatiseringen aan, onder het voorbehoud dat sleutelsectoren in handen van de staat zouden blijven. Tot op heden bestaat er nauwelijks een private sector en zijn hervormingen vrijwel niet aangevangen. Het investeringsklimaat voor buitenlandse ondernemingen is relatief slecht, maar wel lijkt de interesse voor buitenlandse investeringen in de energiesector, waar de behoefte aan westerse expertise groot is, recentelijk toegenomen. De economie is sterk afhankelijk van de opbrengsten van gas en olie en daarom wordt ook ingezet op een beleid van diversificatie. Turkmenistan is lid van het IMF en de Wereldbank en maakt deel uit van de Zwitserse kiesgroep.

Volgens officiële cijfers van Turkmenistan groeide het BNP in 2006 met 21,4%, maar de IMF schat de groei op 6%. Voor de meest actuele informatie over economische en handelsbetrekkingen kunt u terecht op de website van de EVD.


1.4 Cultuur

Er zijn vooralsnog geen culturele projecten door Nederland in Turkmenistan gesteund (of vice versa).


1.5 Ontwikkelingssamenwerking

Nederland heeft geen bilaterale OS-relatie met één van de landen in Centraal-Azië. Wel heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken een aantal fondsen ter beschikking waarmee projecten in de regio gesteund kunnen worden: Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid (POBB) en het Mensenrechtenfonds. Tevens beschikt de ambassade in Moskou over een gedelegeerd beleidsondersteunend fonds, namelijk het Programma Kleine Projecten (PKP).

Bron: http://www.minbuza.nl/nl/Reizen_en_Landen/Landenoverzicht/T/Turkmenistan

Meer informatie: |  Adverteren |  Disclaimer